หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ คุณแดง-สุรางค์ เปรมปรีดิ์

คุณแดง เฮี้ยนจัดระเบียบดารา

คุณแดง เฮี้ยนจัดระเบียบดารา

จัดระเบียบดารายุคใหม่ของวิกหมอชิต ห้ามไม่ให้มีผู้จัดการส่วนตัว มีได้แต่เฉพาะพ่อแม่ที่มาคอยดูแลคิวงานให้เท่านั้น เพื่อเป็นการจัดระเบียบเรียบร้อยในการรับงานของดาราในสังกัด